Home » Archive

Articles Archive for 30 март 2021

Авторски страници »

[30 мар. 2021 | No Comment | ]

Наукометрични показатели на съвременни български учени в биомедицински науки, според Scopus Elsevier (30 март 2021). Авторите с h-index под 10 не са включени.