Home » Archive

Articles Archive for 11 октомври 2020

Авторски страници »

[11 окт. 2020 | No Comment | ]

Психотерапията има дълбоки корени в древността на цивилизацията и е справедливо да твърдим, че психотерапия е имало винаги в разумния живот на човечеството. Тя се развива от незапомнени времена, откакто с помощта на словото един човек успява да измени психическото състояние на друг човек или група хора. Първообразът на психотерапевтите е във вождовете, знахарите, шаманите, медиумите, магьосниците, народните лечители, врачките, баячките, екстрасенсите, ясновидците и феномените, гадателите, пророците…

Е-Списание, история, политика »

[11 окт. 2020 | No Comment | ]

Използваното оръжие не е чадър, а миниатюрно устройство, инжектиращо капсулата с отровата рицин – чадърът само го е прикривал. Двама генерали от КГБ – Олег Гордиевски и Олег Калугин признаха публично, че…

Е-Списание »

[11 окт. 2020 | No Comment | ]

В жалбата, която е придружена с множество приложени документи по казуса, се казва: „Всички магистрати сте на бюджетна издръжка и Върховният Административен Съд осъществява върховен съдебен надзор, за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Съдиите от Върховен Административен Съд са длъжни да осигуряват Върховенството на Закона и Върховенството на Правото…“