2022-01-22

Ден: 25.10.2020

Според италианския учен, проблемът за "пандемистите" се превърна в това как да удължат фалшивата пандемия. И така...