2024-04-21

Ден: 31.10.2020

Като част от превенцията срещу коронавирусната инфекция, от 1 ноември 2020 г. Германия обявява цялата територия на...