2024-05-19

Ден: 23.05.2018

Присъстваха около 450 души, като основна маса бяха българските сдружения, заедно със своите председатели от градовете Бърно,...
Г-жа Маринова запозна накратко г-жа Радева с историята на Българското училище към Посолството на България в Москва...
Жизнеността и енергията на учениците беше заразителна за доброто настроение на стотиците гости, дошли да посетят Посолството...