2024-02-22

Ден: 15.05.2018

Правителството извади местността "Болата" от природния резерват "Калиакра"! Щели да я вкарат в някакви защитени местности, които уж...