2024-07-13

Ден: 19.05.2018

Грешите, г-н Биков, празникът на българската просвета и култура и на славянската писменост вече не обединява българите...
От КЕВР, които могат да се прекръстят после на ГКЕВР (Гинкиният комитет по енергийно и водно регулиране)...