2024-07-18

Ден: 15.01.2018

Македонският парламент ратифицира с 61 гласа "за" договора Договора за добросъседство и приятелство между Р. Македония и...