2022-06-27

Ден: 02.01.2018

За пореден път през последните няколко години, поставям отново на вниманието един огромен корупционен проблем. В 24:00 часа...