2023-06-07

Ден: 19.01.2018

Училището е основано от Българската църковно-училищна община. Паметни са думите на първия председател на Дружеството на българите...