2022-06-27

Ден: 19.01.2018

Училището е основано от Българската църковно-училищна община. Паметни са думите на първия председател на Дружеството на българите...