2022-06-26

Ден: 18.01.2018

"Аз и моят успех" е образователна инициатива за мотивация и личностно развитие на ученици и младежи в...
Преди и по време на среща-дискусия "Да работим за България", проведена на 21.12.2017 г. в Софийския университет,...