Home » Archive

Articles Archive for 18 януари 2018

Авторски страници »

[18 ян. 2018 | No Comment | ]

“Аз и моят успех” е образователна инициатива за мотивация и личностно развитие на ученици и младежи в неравностойно положение. Целта е чрез физически събития за мотивация и личностно развитие (лекции, интерактивни работилници) и онлайн такива (достъпни и за по-широка аудитория), младежите да бъдат мотивирани да се възползват от всички възможности, които са на разположение пред тях в XXI век – обучителни курсове, квалификации, стипендии, работни места, стажове и дори инициативи за насърчаване на собствен бизнес. Целта е те да бъдат мотивирани и насочени към възможности за кариерно развитие – предприемачество или подходяща за техния профил и интереси сфера на дейност.

Авторски страници, българи зад граница »

[18 ян. 2018 | No Comment | ]

Преди и по време на среща-дискусия “Да работим за България”, проведена на 21.12.2017 г. в Софийския университет, постъпиха предложения от българи в чужбина. Изказваме благодарност на всички, които се отзоваха на поканата за тази среща, както и на всички, които дадоха препоръките си по електронен път.
Убедихме се, че българите зад граница милеят за родината и се интересуват техните близки и сънародници в България да имат по-добро бъдеще. Особено сме благодарни на най-активните в комуникацията представители на българските общности от Австралия, Испания, Гърция, Ирландия, Швейцария, Украйна, Великобритания, Финландия.