2022-07-01

Ден: 11.01.2018

Няма начин Чургус да не знае, че икономическата изостаналост на района не се дължи на природно бедствие,...