2024-07-18

Ден: 11.01.2018

Няма начин Чургус да не знае, че икономическата изостаналост на района не се дължи на природно бедствие,...