2022-06-27

Ден: 10.01.2018

В същото време до 2016 г. е налице добре изразена обратнопропорционална зависимост в натоварването на двата основни...
Генералният консул Петър Крайчев представи приоритетите на председателството и ръководи дискусията по споделения дневен ред. Обсъдени бяха...
Г-н Чой отговаря за връзките с обществените организации, в т.ч. и чуждите дипломатически представителства. Срещата беше по...