2023-10-03

Ден: 28.09.2017

Ние, членовете на Менса България, също сме част от българското общество и бихме искали да бъдем полезни...