2024-07-17

Ден: 04.09.2017

Дали система, посветена на грижата за хората със специални нужди, фунционираща единствено на база свободния пазар, доброволното...