2024-05-18

Ден: 10.09.2017

По-долу следва обръщението на Петър Стаматов за събиране и издаване на нова книга с работно заглавие «Любими...
Центърът на НАТО за стратегически проучвания публикува особен доклад - "Роботролене". Същественото в доклада: в социалните мрежи...