2024-04-23

Ден: 29.09.2017

Екатерина Катрачева разговаря с Петранка Стаматова от Българо-американската асоциация и Боянка Иванова, директор на българското училище „Джон...
Българският културно-просветен клуб в Прага, член на Асоциацията на българските сдружения в ЧР, и Домът на националните...