2024-05-19

Ден: 22.09.2017

Една от основната информация за индивида е неговия географски произход. Известно е, че родината на съвременния човек ...
В условията на глобализацията и непрекъснатите политически промени, борбата за независимост и национална идентичност трябва да продължава,...