2023-06-05

Ден: 13.09.2017

Днес в гр. София се проведе учредително събрание на Сдружение "Покана за доброволно изпълнение". Сдружението е правоприемник...