2024-07-17

Ден: 16.01.2017

Още през 1835 г., когато се провеждат първите избори, техните организатори, които са били отлични елинисти, са...
Поредното доказателсво за непукизма на българскaтa управляваща класа към българската диаспора беше отказът на депутатите в края...
Провокиран съм да коментирам абсурдността на трите най-широко тиражирани аргумента срещу въвеждането на чисто мажоритарна система с...