2024-05-19

Ден: 13.01.2017

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с прессъобщение, в което приветства намерението на правителството да...
По-късно ръководителят на американското национално разузнаване Джеймс Клапър съобщи, че в беседа с Тръмп са "обсъдили документ...