Home » Archive

Articles Archive for 4 януари 2017

Избрано »

[4 ян. 2017 | No Comment | ]

Освен, че раздава календарите му, Радостина Петкова почивала безплатно в хотела на Мондешки на Беклемето – твърди читателят. Той я посочва като назначение на братята, на които съдейства всячески. Биволъ зададе въпроси по реда на ЗДОИ до МВР, за да изясни фактологията зад тези твърдения.

Авторски страници »

[4 ян. 2017 | No Comment | ]

Отколешна традиция за нашето население е да функционира в режим на критична безпосочност и безучастност. Българинът не ползва възможности и инструменти за стимулиране на обществена саморегулация, както и не се разглежда като значим фактор с критично-действена нагласа. Няма рефлекс за фокусирана съпротива, срещу широкия спектър от прояви на произволно и легитимно, стандартизиращо се насилие в обществените взаимоотношения. Скромният енергиен ресурс се ползва предимно за изграждане, за възпитание на качества, целящи да обезпечат личното оцеляване в адаптацията към една нискокултурна, престъпна среда. Това осигурява повсеместно злокачествено възпитание в комплексна незрялост и ниско самосъзнание.

Авторски страници, политика »

[4 ян. 2017 | No Comment | ]

Ще могат ли хората да реагират позитивно на предизви­кателствата на взаимозависимостта? Или мачизмът ще пре­обладава в отношенията на big brothers в Брюксел, Берлин и Париж с newcomers от София, Букурещ и Белград? Колко съпричастни хора има на глава от населението във всяка страна на Европа? Има ли нат­рупана критична маса от доброта и алтруизъм, за да се изяви Homo reciprocans в европейското общество? Еднакво ли е опреде­лението за доброта, емпатия и филантропия в съзнанието на европейците? Кое доминира – различието или добротата? Ще позволи ли ЕС правото на дерогация (англ. derogation – подценяване) – да не приемаме искания, които накърняват достойнството и интересите ни?

Авторски страници, политика »

[4 ян. 2017 | No Comment | ]

След показен процес Трайчо Костов е обесен в 2.30 часа в нощта на 16 срещу 17 декември 1949 г., в Централния софийски затвор . Седем години след обесването му, Трайчо Костов е реабилитиран и награден посмъртно с орден „Герой на социалистическия труд“ през януари 1963 г. Но дали и сега може да да го смятаме за такъв герой, след като е подбудител и морален убиец на хиляди българи?
Закономерно или не, традицията за съдене на носители на култовото име Трайчо продължава и с нашия съвременник Трайчо Трайков, който беше министър в първия кабинет на Борисов.

Авторски страници, българи зад граница »

[4 ян. 2017 | No Comment | ]

Заповядайте на премиерата на първата ни постановка – „ВЕЛИКДЕНСКО ВИНО“. Пиесата на Константин Илиев се представя за първи път на американската сцена. Монологът на поп Кръстьо поражда редица размисли и страсти относно живота и дейността на дякон Игнатий… Пиесата е избрана за най-добрия драматургичен текст на ХХ век в България.
Консултант художествен ръководител: Ивайло Христов
Сценична реализация: Емил Стоев