2024-07-12

Ден: 17.01.2017

Националният омбудсман на Р. България Мая Манолова изпрати, във връзка с жалба № 9588/2016 г., подадена от...