2024-05-26

Ден: 03.01.2017

Етруските, живели в северозападна Италия, са потомци на траките. В над 10 хиляди надписа, некрополи, останки от...