2022-10-03

Ден: 23.01.2017

Повечето от участвалите в това гласуване 81 депутати подкрепят предложението на вносителя на законопроекта, а не предложението...