2024-07-14

Ден: 20.07.2016

Почетен консул в Полша ще бъде Витолд Карчевски. Консулският окръг обхваща Подлаские, Любелские и Варминско-Мазурские воеводства, съобщи...