2024-04-17

Ден: 07.11.2015

Завърши Единайстата световна среща на българските медии, която се проведе в Атина. В заключителни думи към участниците...
На заинтересованите предлагаме модифицирания вариант на методиката за гласуване, създадена от шведския специалист по изборни технологии Давид...
Дора Костова, която 26 години издава вестник "Роден край" в Украйна, получи годишната награда на НДФ "13...