2024-05-27

Ден: 24.11.2015

При най-оптимистичния демографски вариант към 2020 г. България ще има нулев или леко отрицателен естествен прираст около...
Днес в Брюксел, по искане на Турция, ще се проведе извънредно заседание на Северноатлантическия съвет на равнище...
Ансамбъл „Хоро“ представи на 22 ноември българския фолклор на традиционните коледни празници, организирани в Музея на науката...
"Подари кутия радост" - така нарекохме благотворителната акция, в която децата от Българско училище "Азбука" в Дъблин...