Home » Archive

Articles Archive for 20 ноември 2015

45 »

[20 ное. 2015 | No Comment | ]

Авторски страници, политика »

[20 ное. 2015 | One Comment | ]

Тази публикация съдържа изказване на проф. Лъчезар Аврамов, член на Обществения съвет към министъра на образованието и науката, направено на заседание на Комисия по образованието и науката към Народното събрание на 11 ноември т.г. Тема на това заседание е обсъждане за законопроекта за държавния бюджет на Р. България за 2016 г. Публикацията включва и становище на проф. Аврамов, изпратено до членовете на същата парламентарна комисия ден преди това, на 10 ноември.

Авторски страници »

[20 ное. 2015 | No Comment | ]

Нов български университет издаде „Диатриби“ на Епиктет в превод от старогръцки на проф. Богдан Богданов. Това е първият цялостен превод на диатрибите на Епиктет.
В края на І и началото на ІІ век сл. Хр., в епохата на т.нар. римска Нова Стоа, Епиктет преподава стоическа философия в Рим, а по-късно в римската колония Никополис. Диатрибите на Епиктет достигат до нас, записани от Флавий Ариан. Епиктет настоява определени стоически принципи да бъдат следвани от неговите ученици и слушатели, както и сам следва принципите на нищо неписалия Сократ, чието говорене обезсмъртяват пет века по-рано неговите ученици Платон и Ксенофонт.

Авторски страници, Е-Списание »

[20 ное. 2015 | One Comment | ]

Американската държавна агенция по храните и лекарствата (FDA) вече позволява на нас, гражданите на САЩ, първи в света да ядем сьомга с модифицирана ДНК
Ето какво прочете Eurochicago.com в специално съобщение на агенцията:

„Въз основа на сериозни научни изследвания и обстоен преглед, FDA предприемат няколко важни стъпки по отношение на храните от генномодифицираните растения и животни, включително и тази, че от днес (18.11.2015 г. – бел. ред.) за първи път се одобрява за човешка храна продукт на генно инженерство – AquAdvantage Salmon.“