2023-12-03

Ден: 28.11.2015

По-долу можете да видите снимки на Цветан Томчев на паметници и надгробни плочи от Северозападна Гърция. Снимките...