Home » Авторски страници, българи зад граница

Още за Българския клуб в Прага – МВнР нае чешки адвокати, за да съди БКПО

2015.10.31 Няма коментари
Spread the love

Сагата с Българския културен клуб в Прага и сградата на ул. “Америцка” 28 в чешката столица, за която нашето издание писа неведнъж (вж. тук), за съжаление не намира подходящо решение. Въпреки многото опити за това от страна на сегашното ръководство на Българската културно-просветна организация в Чехия /БКПО/, собственикът на сградата, в лицето на българското Министерство на външните работи, не само, че не потърси решение на проблема в диалог с всички заинтересовани страни и организации, но и това, което последно е решило да направи МВнР, е да наеме чешка адвокатска фирма, чрез която да съди БКПО.

Може би трябва да припомним, че още на 13 юли тази година, след много усилия от страна на БКПО и специално писмо, пратено на 16 юни до посланика в Прага  Лъчезар Петков, с копие до зам. външния министър Румен Александров и главния секретар Стоян Тодоров (вж. тук), в българското посолство в Прага се проведе среща във връзка с въпроса за сградата на ул. “Америцка”, известна като Българския културен клуб или като Български дом в Прага. На тази среща са били поканени всички български организации и дружества в Прага и в Чехия. Инициативата за нея не беше нито на българското посолство, нито на Външно министерство, но все пак такава среща се състоя в сградата на посолството.

След тази среща Българската културно-просветна организация, чрез посланика Лъчезар Петков, изпраща до МВнР предложения – варианти за решение на въпроса (вж. тук – IMG_0007).

Untitledварианти

Тези варианти са приложени към писмо, подписано от председателя на Съвета на председателите на БКПО Кирил Беровски (вж. тук – IMG_0006). Писмото, носещо дата 13 юли 2015 г., е с обръщение към посланика и към консула ни в Прага, е било предадено на посланика същия ден. В писмото се изразява вярата на БКПО, че: “проблемът с имота на ул. “Америцка” 28 в гр.  Прага, ЧР, ще бъде в най-скоро време кардинално разрешен, и то така, че т. нар. Български дом съобразно със статута си да помогне за обединяването и ситуирането без нарушаване на самостоятелността най-вече на всички български клубове на територията на гр. Прага”. В тази връзка се предлагат споменатите варианти за решение на проблема.

 Untitled-писмо

Дълго време Външно министерство не отговаря на БКПО във връзка с тези предложения. Нито писмено, нито чрез търсене на контакт по телефона, никакъв отговор няма от МВнР цели три месеца. Докато най-накрая, на 13 октомври т.г. “отговорът”, който се получава, е чрез чешка адвокатска фирма (вж. тук: Lubor1; а също и:  Lubor2, Lubor2а), наета от министерството. Чешкият адвокат Либор Бистржицки изпраща на ръководителя на Българската културно-просветна организация Кирил Беровски предизвестие за освобождаване на сградата на ул. “Америцка” 28. Клиентът, когото представлява адв. Бистржицки, е българската държава. Българската държава т.е. официално е тръгнала вече да съди най-старата българска културно-просветна организация в Чехия, за да я изгони от Българския клуб в Прага.

Untitled-адвокати

Тексг на съобщението на чешкия адвокат в превод на български:

Българска културно-просветна организация в Чехия
Америцка 28
Прага 2
120 00

Към ръцете на уважаеми господин Кирил Беровски

[email protected]
[email protected]

Прага, 13.10.2015

Предизвестие за освобождаване на сграда № 744 / 28, ул. Америцка, Прага 2

Уважаеми господин Беровски,

Представлявайки интересите на клиента си, Република България, Посолство на Р. България в Чехия, Ви призовавам към незабавно разчистване и освобождаване на сграда № 744 / 28, ул. Америцка, Прага 2, която вашата организация използва без да има правно основание. Моят клиент ви призова да освободите и предадете сградата до 30.06.2015.

Защото това предизвестие не e било уважено, призовавам ви по смисъла на разпоредба на параграф 142а, раздел 2. закон № 99/1963 Сб. , с изменения на гражданско-процесуалния кодекс, към разчистване и освобождаване на сградата в период 14 дена от получаването на това предизвестие. Ако това искане не бъде изпълнено, ще бъда принуден да подам от името на клиента си жалба за освобождаване към съответния съд.

В случай, че имате желание да обсъдите подробно техническите въпроси относно предаването на сградата, може да ме контактувате на по-горе посочения адрес или телефон.

С поздрав

Мгр. Либор Бистржицки
Адвокат. № 11648

Писмо на адвокат Либор до

Адвокат Либор Бистржицки до Българското посолство в Прага, 1 стр.

2 стр.

Адв. Либор Бистржицки до Българското посолство в Прага, 2 стр.

—————————————————-

Впрочем, още преди срещата в посолството, проведена на 13 юли, на 3 юли т.г. от началника на кабинета на министър-председателя на Р. България изпращат отговор (вж. тук – МС-1; МС-2 ) до БКПО, с копие до началника на политическия кабинет на министъра на външните работи, който отговор е по сигнал на БКПО. В отговора се казва, че сградата на ул. “Америцка” 28 в Прага е придобита чрез покупко-продажба през 1971 г. И че с акт № 053 от 16.06.1999 г. той е обявен за публична държавна собственост. В същия акт е записано, че той се стопанисва и управлява от МВнР, като в графа “Забележки” е отбелязано, че сградата се предоставя на Българския културно-просветен клуб /БКПК/ в Прага.  Този момент, че имотът е бил обявен за публична държавна собственост, е важен, понеже през март тази година от Външно министерство бяха направяли постъпки за проучване на пазара за недвижими имоти в Прага и се говореше за това, че сградата на ул. “Америцка” може да бъде продадена.

МС1

В отговора от кабинета на министър-председателя до БКПО от 7 юли т.г. се казва още, че със заповед № 43 на българския посланик в Прага от 1 април 1972 г. имотът е предоставен за използване от Българския културен клуб в Прага “Георги Димитров”, като клубът се задължава да поеме всички разходи по поддръжката и експлоатацията на имота, както и да бъдат осигурени помещения за Студентската организация на ДКМС в Прага. Но се казва също, че Външно министерство не разполага с никакви данни Българската културно просветна организация в Прага да е правоприемник на Българския културен клуб “Георги Димитров”.

Това твърдение се съдържа в официалния отговор от кабинета на министър-председателя, и се поддържа разбира се и от МВнР, въпреки че още през м. юни от Българската културно просветна организация изпращат (вж. тук) до зам. външния министър Румен Александров, до главния секретар на МВнР Стоян Тодоров, до Комисията по политиките за българите в чужбина към НС и до ДАБЧ подробни отговори на изказани преди това твърдения от страна на представители на МВнР на заседание на тази парламентарна комисия (вж. тук), проведено на 23 април т.г.

В споменатото писмо на БКПО се казва: “Основанието за ползването на сградата е предоставено още през 1971 г., когато организацията на българите в Чехия е била само една. Дълги 126 години не е имало други организации. В момента организацията включва 10 клуба от цялата страна и е най-многобройната в рамките на ЧР. Останалите български организации, които започват да се появяват от средата на 90-те години, също имат възможността да ползват сградата. Освен нашата в Прага има още 6 организации, от които 3 съвместно с нас ползват сградата.

В това писмо на БКПО се отговаря подробно и на други твърдения, изказани от представители на МВнР на заседанието на Комисията по политиките за българите в чужбина. А заседанието, впрочем, е насрочено след като от МВнР бяха изпратили на 25 февруари предизвестие на БКПО да освободи сградата на ул. “Америцка”, което изтичаше на 25 май. На заседанието се разбра и, че през март ат МВнР са проучвали и пазара на недвижими имоти в Прага. Различни медии, между които и нашето, писаха за проблема с Българския културен клуб в Прага, включително и сигнали и обръщения до институциите (вж. тук), вдигна се шум и в крайна сметка се стигна, след доста усилия, до споменатата вече среща в българското посолство, проведена на 13 юли т.г., по инициатива на Българската културно-просветна организация. След срещата БКПО изпраща своите предложения чрез посланика в Прага до МВнР, но след няколко месеца на умуване и мълчание, нашето Външно министерство наема чешка адвокатска фирма, която да съди БКПО.

Може би не е зле да припомним, във връзка с упоритото повтаряното твърдение, че Българската културно-просветна организация няма правно основание да бъде в сградата на ул. “Америцка” 28, както и, че във Външно министерство нямали никакви данни за такова основание, за един документ, издаден, забележете, от българското посолство в Прага през 1994 г., чието съдържание вече публикувахме в предишен наш материал по темата (вж. тук).

IMG_0269-580x580

На 31.01.1994 г. посолството на Р. България в Чешката република издава документ, свързан с българските организации в Прага и с Българския клуб на ул. „Америцка“  в чешката столица. С този документ посолството потвърждава, че: „Министерството на Вътрешните работи на Чешката република е регистрирало две културно-просветни организации на българските сънародници. Едната е била основана в 1972 г., през това време с действие по цялата територия на Чехословакия. Втората, „Св. св. Кирил и Методий“, е била основана в 1992 г. Нейните членове са българи, живеещи на територията на столицата гр. Прага. Български клуб /Сграда /Прага на ул. „Америцка“ номер 28 е бил закупен през 1971 г. от Посолството за потребностите на българските сънародници. Право за използване на клуба имат и двете организации, и носят отговорност за нейното състояние /на сградата/, според своята дейност в нея, която е собственост на българската държава.“

Документът в превод на български

Документът в превод на български

Във връзка с този документ, издаден от българското посолство в Прага през 1994 г., наистина не е ясно как може да се допусне, че той може да не е известен на българското Външно министерство.

Трудно е да се повярва и в това, че след толкова апели към нашето дипломатическо ведомство да реши проблема с Българския културен клуб в Прага и сградата на ул. “Америцка” 28, както дипломатите би трябвало да решават проблеми – а именно чрез разговори с всички заинтересовани страни, чрез туширане на конфликти между различните български организации там, чрез търсене на вариант, при който Българският дом в Прага да стане и остане наистина дом за всички българи в Прага и в Чехия, а авторитетът на българските организации в тази страна, както и авторитетът на самата българска държава, да не бъдат злепоставяни, МВнР не чу тези апели. И не само, че не влезе в режим на диалог с Българската културно-просветна организация в Чехия; не само, че не изпрати нито главния секретар Стоян  Тодоров примерно, нито някой зам. министър на място в Прага да говори с всички български организации; не само, че и по телефона не е отговорило на предложенията, изпратени до министерството след срещата в българското посолство, проведена на 13 юли, ами е отвърнало на опитите за диалог с него от страна на наши сънародници в Чехия чрез наемане на чешки адвокати. Това решение на Външно министерство може да доведе само до съдебен процес, който да изложи пред очите на чешката общественост българската общност в Чехия, както и самата българска държава. И да обезвери напълно някои наши сънародници в Чехия заради това, което може да им стори собствената им Родина.

Този неблагоприятен развой на събитията доведе, впрочем, до това, че ръководителят на Българската културно-просветна организация в Чехия, Кирил Беровски, написа едно публично обръщение, този път до всички сънародници, в което се опитва да призове за пореден път гласа на разума в държавните ни служители. “Все си мислех, че, в края на краищата, ще достигнем до едно алтернативно решение, удобно и най-вече полезно за каузата на българските сдружения, в името на общата цел – популяризиране на езика и традициите ни извън Родината. Считам, че последствията от подобен процес между собственика на сградата (българската държава) и БКПО, които ще бъдат срещуположни страни в едно предстоящо съдебно дело от граждански характер пред чешки арбитраж, няма да допринесат с нищо положително нито за ищеца, нито за ответника. Този факт е жалък и срамен за всички ни, без да се впускаме в излишни спекулации относно бъдещето постановление/решение на съда по казуса.” – се казва в обръщението. (Целият текст – вж. тук.)

Досега те не го чуха нито веднъж. Дали ще има кой да го чуе в 12 без 5, както се казва, преди да е станало наистина много късно?

 

Еврочикаго

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.