2024-05-18

Ден: 08.10.2015

Половин милиард лева са стрували политическите партии на българския данъкоплатец от началото на прехода. Това изчисли политологът...
КИЦ „Босилеград“ призовава своите дългогодишни партньори, гражданите, културните дейци и културно-просветните институции в Босилеград, както и научните...