2023-12-10

Ден: 27.10.2015

Общият брой гласували български граждани в чужбина в националния референдум е 26 980. Българите зад граница гласуваха...
Разтреперана зачитам коментарната бележка под експоната. Не вярвам на очите си! Короната на средновековната българска принцеса е...