2024-06-16

Ден: 10.10.2015

Мнозинството от анкетираните – 53.8% признават, че лично са били възпрепятствани да упражняват свободно работата си, докато...
По време на събитието, освен официалната програма, ще се проведе изложба на съвременно българско изкуство и разпродажба...