2024-07-17

Ден: 26.10.2015

След проведеното вчера гласуване за българския национален референдум в изборните секции, отворени на територията на консулски окръг...