2024-06-23

Ден: 16.02.2015

От днес започва да се работи по създаването на Координационен център, който да осигури поддържането на постоянна...
Арх. Стефка Керелова-Василева е изпратила до министъра на регионалното развитието и благоустройството Лиляна Павлова Предложение и към...
Стенографски запис от публичното изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина, проведено...
От правителството организират икономически форум в Монтана, посветен развитието на Северозападна България. Поканени са да...