Home » Archive

Articles Archive for 18 февруари 2015

Избрано, политика »

[18 фев. 2015 | No Comment | ]

Рейгън и САЩ действаха осъдително тогава, а Путин и Русия действат осъдително сега. Но паралелите между тези събития ще ви разкажат за това, което често се забравя, когато високонравствени моралисти започват да се оплакват от „чужда агресия“. С каквато и неприязън да се отнасяме, великите държави много чувствително реагират на политическите събития и обстановка на своите граници и обикновено са готови да играят жестока игра в името на защитата на своите жизненоважни интереси. Колективното неразбиране от Запада на това важно обстоятелство са ключовата причина за избухването на украинската криза и на това, защо е толкова трудно тя да бъде разрешена.

Авторски страници, българи зад граница »

[18 фев. 2015 | No Comment | ]

Българо-американски център за културно наследство, с подкрепата на Генералното консулство на Р. България в Чикаго, в партньорство с Национален музей „Васил Левски“ – Карлово,
Фондация „Васил Левски“ и Малко Българско училище, кани на ОЛИМПИАДА за ЛЕВСКИ – 2015 в Чикаго

In English, Избрано, политика »

[18 фев. 2015 | No Comment | ]

Reagan and the United States acted wrongly then, and Putin and Russia are acting wrongly today. But the parallels between the two cases tell you something often forgotten when high-minded moralists start complaining about “foreign aggression.” However much we may dislike it, great powers are always sensitive to political conditions on their borders and are usually willing to play hardball to protect vital interests. The collective Western failure to understand this basic fact of life is a key reason why the Ukraine crisis erupted and why it has been so hard to resolve.Don’t get me wrong: what is happening to Ukraine is tragic, and what Putin and Russia are doing is reprehensible. But I also think it was the height of folly for leaders in the United States and Europe not to anticipate that Russia would react as it has. After all, all they really had to do was think back to U.S. policy in much of the Western hemisphere.

българи зад граница, Избрано »

[18 фев. 2015 | No Comment | ]

България се подготвя да раздава гражданство при изключително либерален режим. Това ще бъде узаконено с поправки в Закона за българите, живеещи извън страната, които бяха внесени от депутати на ГЕРБ, Патриотичния фронт, Реформаторския блок, АБВ и БДЦ. Ако текстовете бъдат приети от парламента, занапред всеки желаещ да вземе наш паспорт, ще трябва само да докаже, че има поне един близък роднина от български произход. Понятието „близък роднина“ е разширено до шесто коляно по съребрена линия…