2024-07-17

Ден: 23.02.2015

Конкурс, посветен на Васил Левски, ще се проведе в Царибродско, Босилеградско и Струмишко. Конкурсът е за есета...
По време на разработката “Червеи” са извършвани многократни, продължителни и груби нарушения на закона от представители на...