2024-04-16

Ден: 09.02.2015

В планах театра – девять названий: “Свадьба Фигаро” В.А.Моцарта (новая постановка), “Золушка” Дж.Россини (новая для Чикаго постановка...
Седемдесет и четирима души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от швейцарската пътека за укриване...
За голямо съжаление е елиминиран елементът на гражданско участие. Публичността е много относителна, тъй като можеха да...