Home » Archive

Articles Archive for 5 февруари 2015

Авторски страници, българи зад граница »

[5 фев. 2015 | 23 Comments | ]

„Днес всяко българско село минава пред трагедията на четвърта мобилизация в Украйна. Стотици повиквателни се изписват за всяко село. Големи български села се вдигат на въстание. Българските младежи, мъже от активна възраст напускат родните огнища, заминават за чужбина, за да не участват в гражданска война в Източна Украйна. Дружество „Св. Св. Кирил и Методий“ със скромни възможности организира хуманитарна пратка 5 тона за българите в Донецк и Луганск. Р. България каква пратка организира за българите в Донецк? Хуманитарна ли? Обаче, както и преди, оставаме с чувство, че сме сами. Сами във всичко. Ние не чуваме гласа на България. Преди 1989 г. не го чувахме, чувахме за някаква си 16-та република на СССР. Днес не чуваме изобщо българския глас за нас. България мълчи…“

Е-Списание »

[5 фев. 2015 | No Comment | ]

На 29 май 2014 г. Анна Витанова подава в съда искова молба срещу „С-ФакторБГ“ ЕООД, която е издател на Faktor.bg. Тя пише, че никой не я е търсил, за да установи дали изнесените факти са верни. „Нито едно от тези клеветнически твърдения не е вярно“, твърди Витанова.
Еврочикаго откри, че и други медии са публикували същата снимка от Бузлуджа. И стигаме до следните въпроси:
– Защо и как именно от Фактор.бг Анна Витанова е претърпяла неимуществени вреди?
– Какви ли имуществени и неимуществени вреди са получили дърпаните от нея протестиращи?

Авторски страници »

[5 фев. 2015 | 2 Comments | ]

Основният ми мотив да се кандидатирам за председател на ДАБЧ е констатираното разминаване между наука и практика, откъдето произтичат и неудачите в държавната политика към българите в чужбина, последица от което е нерешаването на част от проблемите на диаспората. Държавната политика не би трябвало да се възприема като даденост, спусната за изпълнение от ДАБЧ. Вярвам, че ако бъда избран за председател на ДАБЧ, ще мога, заедно с екипа си, да инициирам редица промени, включително и законодателни, които да превърнат агенцията от орган, осъществяващ държавната политика, в орган, изграждащ тази политика съвместно с всички правителствени институции и неправителствени организации. Чрез координиращата роля на ДАБЧ би могло да се повлияе върху институциите за взимането на такива решения, които да доведат до реално сближаване на държавата с българите по света.

Авторски страници »

[5 фев. 2015 | 2 Comments | ]

ДАБЧ трябва да бъде в постоянен контакт с градовете и държавите с кампактни групи от наши сънародници, трябва да стимулира тяхното самоорганизиране, тяхното достойно представителство. ДАБЧ трябва, повече от всякога, да се опита да възстанови силно разклатеното доверие на българите към собствената им държава и желанието й да им бъде закрила и подкрепа… Но никой не знае по-добре и не може да защищава по-добре правата и нуждите на нашенци зад граница, отколкото самите те. Техните активност, организираност и потенциал ще бъдат определящи за това кой, доколко демократично и мотивирано, ще влезе в Обществените съвети по места. ДАБЧ ще трябва да бъде в постоянна връзка и ще оказва съдействие, но не бива да се бърка в този избор.