Home » Авторски страници, политика

Предизборна анкета на Еврочикаго: Отговорите на ПП „Нова България“

2014.09.30 4 коментара
Spread the love

Традиционно преди избори Еврочикаго се обръща с въпроси към партиите и коалициите, участници в тях. И преди тези предсрочни избори за български парламент се обърнахме с Анкета към участниците в политическата надпревара. Тя съдържа 12 задължителни и 6 допълнителни въпроса. На първите може да се отговори само с „ДА“ или „НЕ“. Отговорите на допълнителните въпроси е по желание.

Отговорите на партиите и коалициите ще бъдат публикувани по реда на тяхното получаване. Тази публикация съдържа отговорите, получени от партия „Нова България“.

buletina_8.

1. Според Вас, активни ли са българските граждани зад граница в националния живот?

– Това не е въпрос, на който може да се отговори категорично положително или отрицателно, Огромна част от българите в чужбина правят всичко възможно, за да са в час с това, което се случва в страната, но със сигурност ежедневните грижи и сблъсъкът с една друга реалност отнемат много от енергията, която биха отделяли на проблемите на страната.
Държавата също не им помага да участват по нормален и демократичен начин в нейното управление. Дори когато става дума за основно общочовешко право като гласуването. Една от причините е, че българската изборна система все още не е дигитализирана. Електронното гласуване ще върне правото на мнение на милионите ни съграждани, които живеят извън граница.

2. Временните Обществени съвети на българите в чужбина излязоха с обръщение към политическите партии и коалиции, участници в изборите на 5 октомври, и към кандидатите за народни представители. В обръщението се призовава партиите да направят конкретни послания към българските граждани и избиратели зад граница. Вие запознахте ли се с това обръщение?

– Запознати с обръщението и то само по себе си е повече от впечатляващо доказателство, че мнозинството българи в чужбина не само са наясно какво се случва в България, но не са спирали и за миг да бъдат активни. За нас положението на българите зад граница е огромна мотивация за предстоящите парламентарни избори. Една от основните причини да се появим като политическа сила са именно българите в чужбина, защото тяхното увеличаване е отражение на потъващата българска държавност.

3. Смятате ли, че направихте достатъчно, за да вдигнете избирателната активност на българските граждани зад граница?

– Няма такова понятие като достатъчно, защото винаги може повече. В тази връзка не спираме да говорим по темата, не спираме да комуникираме с хората извън България, които познаваме, които се интересуват от нашите идеи. И най-важното е, че не спираме да работим за това, всеки българин да може да изрази правото си на глас. Независимо къде се намира по света.
Един от най-важните ни проекти – приложението за електронно гласуване BGVot е насочено именно към българите в чужбина. Това е ап, който може да върне правото на глас на българите извън граница, като им предостави напълно безплатен и лесен за употреба онлайн инструмент.

4. Смятате ли, че естественият прираст сред диаспората, т.е. броят на родените в чужбина българчета, подобрява демографската картина в България?

– Страхуваме се, че раждането на българчета извън България създава предпоставки да по-слаба връзка с българското. Децата, дори тези, които в много ранна възраст, започват да живеят в друга страна, започват да привикват към културата и манталитета й. Това малко или много къса естествената им връзка с България. Дори и родителите им да полагат много грижи за това да не ги откъсват от българското. След време, ако картината в България не се промени, тези пораснали българчета няма да могат да разберат страната си. За съжаление, колкото повече поколения се раждат навън, колкото време минава, толкова повече семействата се установяват в чужбина и става по-трудно да се върнат в България. Дори тук животът да се нормализира. В повечето случаи заминават млади хора в активна възраст. Борбени. Такива, които са нужни на България, за да се промени. Не можем да спрем хората да се борят за по-добър живот. Можем просто да работим за това тук да стане нормално място.

5. Смятате ли, че паричните преводи на българите в чужбина към България, изчислявани на стойност между 1 и 2 млрд., са жизнено важни за българската икономика?

– Дали са жизнено важни, едва ли, но със сигурност са от полза за родната икономика. Все пак не трябва да си позволяваме да мислим за българите извън граница като за дойни крави, които наливат пари, като продават труда и времето си в чужбина. А като европейци, които разполагат с уменията и ресурсите си по начина, по който желаят.

6. Запознати ли сте Националната стратегия за българските граждани и историческите български общности по света, която бе обсъдена с представители на диаспората и бе приета от правителството преди няколко месеца?

– Не сме запознати в достатъчна степен, защото бе приета ден преди оставката на Орешарски и в медиите почти не бе обърнато внимание на нея. Но създаването на такава стратегия е положителна стъпка и ние ще имаме активно отношение към нея в бъдеще.

7. Ще работите и гласувате ли за създаване на нов, адекватен на съвременните условия Закон за българите в чужбина, въз основа на тази Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света?

– Да, по-добрата грижа за сънародниците ни извън граница е съществен приоритет. В ерата на глобализацията не трябва да има значение къде живее един човек, за да продължи неговата родна страна да се грижи за него.

8. В Националната стратегия, а и в Закона за българите в чужбина от 2000 г., са предвидени представителни органи на българите извън страната, които да изразяват легитимно техния глас на институционално ниво. В тази връзка, съгласни ли сте в следващите общонационални избори да бъдат проведени и избори за Обществени съвети към дипломатическите и консулските представителства на Република България, както и за Национален съвет на българите в чужбина?

– Българите в чужбина са много сериозна възможност да можем да имплементираме и най-добрите световни практики в България. Това ще ни помогне много. Затова, един адекватен контролен орган може да осигури и адекватното отношение към българите в чужбина.

9. Избирателите в чужбина са лишени от опцията „преференция“ в кандидатски листи, а също така те не могат да гласуват за независими кандидати, както избирателите в страната. Справедливо ли е това според Вас?

– Не трябва да има разлика между отношението към гражданите и гласоподавателите. Не е справедливо настоящото едни да могат да изберат, а други не. На какъв принцип е предложено това решение?! Промяната на Изборния закон е сред нашите ключови приоритет. Както вече споменах, ключово е да върнем правото на мнение на българите зад граница.

10. При последните обсъждания на изборния закон, от ГЕРБ предложиха на гласуване идеята за създаване на МИР „Чужбина“, която остана неприета. Ако бъдете избрани за депутати, ще гласувате ли в Народното събрание за създаване самостоятелен избирателен район, в който да се събира вотът на избирателите зад граница, за да знаят те за кого отиват техните гласове?

– Когато “Нова България” има парламентарно представителство, ще постави на първо място въвеждането на електронно гласуване. Това с МИР-овете и секциите е само причина за протакане на времето. Единственият начин, да се избавим от бюрократични разправии за откриване на секции, до която много българи трябва да пътуват с часове, за да си подадат гласа, е въвеждането на електронно гласуване! Това е приоритет, който ще реши проблема както със секциите, както с възможността и липсата на такава за преференциално гласуване, така и за купуването на гласове!

11. Бихте ли подкрепили отпадането на забраната българските граждани, имащи и друго гражданство, да се кандидатират за народни представители? (Постановена в чл. 65 ал. 1 от Конституцията на Р. България.)

– Може би е важно да се вземе предвид гражданството. Ако гражданството е от страна членка на ЕС или страна, участваща в съюз, в който и ние участваме и изповядваме едни и същи интереси, няма лошо. По-скоро би било дори опасно, ако има двойно гражданство със страна, която е много далеч от нашите виждания за развитие. Задължително обаче заставаме зад идеята, кандидат от един МИР да не може да се кандидатира в друг. Веднъж кандидатирал се в една изборна област, да не можеш да го направиш в друга. Защото по този начин поемаш отговорност пред съгражданите си.

12. Необходима ли е нова Конституция?

– Със сигурност има нужда от корекции по настоящата, особено що се отнася до съдебната система. Основните ни идеи по темата сме описали в документа „Стратегия за ускорен икономически растеж на България“, който е и основата на нашата програма.

 

Допълнителни въпроси:

 

1. В анкетата първият въпрос бе: „Активни ли са българските граждани зад граница в националния живот?“. Аргументирайте се. Независимо дали смятате, че са активни, или, че не са, кажете какви са причините за това.

– Дали си активен не е резултат от мястото, където живееш. Много хора, живеещи в чужбина, са по-активни, отколкото живеещите в България. Активността сама по себе си също е субективна величина. Но нека да вземем предвид различните сфери на националния живот, който може да бъде разделен на няколко проявления – културен, политически и обществен.
Има много българи в чужбина, които се грижат връзката им с българското да не се прекъсва. Едни го правят посредством информационни канали, други чрез редовни сбирки на общността. Това създава сплотеност и помага огънят на културата ни в чужбина да не загасва. Сигурни сме, че в политическо отношение всеки българин има своята позиция. Но тук вече идва бариерата, която ограничава тяхната активност. Животът им зад граница е най-голямата радост за управляващите до момента. Те са изолирани, отвратени, без адекватни възможности за участие в политическия живот на страната. Целта ни е да позволим активност на българите и в тази сфера.

2. Потенциалните избиратели извън страната надхвърлят 600 000 души*. Какви конкретни ангажименти, които да отговорят на проблемите и очакванията на диаспората, можете да предложите?

– На първо място да им осигурим възможност да са активна част от управлението на България като им дадем възможност за електронно гласуване. Останалите цели са еднакво стойностни за всички българи, независимо от мястото, на което живеят. Изчистването на страната от корупция, дигитализирането на държавното управление, преосмислянето на съдебната система, реформите в здравеопазването и образованието… всичко това ще подобри живота на българите, без значение в коя точка от света се намират в момента.

3. По какви пътища стигате към своите избиратели, така че те да се мобилизират и да Ви подкрепят?

– „Нова България“ се появи във Фейсбук и това е основният ни канал за комуникация с хората. Не за друго, а защото тук можем да чуем какво мислят. Тук не сме зависими от цензурата на медиите.
Нашите основни инструменти са интернет, социалните мрежи и съвременните технологии, защото само те осигуряват прозрачност. По-мощен инструмент за това от дигиталните технологии в момента не съществува!

4. Според Вас как ДПС успява да получи много избирателни гласове не само в Турция, а и на други места? Имаме примерите в Ленкница (Полша) и в още много секции в Западна Европа.

– Ще кажем само едно: Купуването и продаването на гласове е престъпление! Престъпление, което се промотира в публичното пространство, но никой не промотира нуждата от гласуване, за да бъде овладяно това престъпление.

5. Отделили сте средства за политическа реклама в българските медии зад граница, и ако да, от какъв порядък са тези средства, в сравнение със средствата за медийната Ви кампания в България?

– По закон имаме определена сума за медийно присъствие. От нея отделихме и за българските медии в чужбина, защото и там българите е редно да научат за нас и за това, което искаме да направим.

6. Вашето кратко послание към българите в чужбина.

– Не обръщайте гръб на България, защото в момента тя има нужда от Вас повече от всякога.

—————————————————————————————————————–

Бел.ред.:  За повече информация за изборите в чужбина вж. сборна тема Парламентарни избори ’2014 

 

4 коментара »

 • Стефан said:

  Тази партия изобщо не бях чувал. За мене беше интересно да разбера, че все още има нови партии, които се създават и ентусиасти, които се мъчат да променят нещо.

 • Mila said:

  “Не е справедливо настоящото едни да могат да изберат [с преференция], а други не. На какъв принцип е предложено това решение?!”

  Мисля, че великите пишман-десни дигитално запецнали про-демократи от ГЕРБ събориха преференцията и в момента цялата БГ емиграция гласува само за партии (близко-разположената до БГ все пак може да се придвижи спокойно до рОдинината и да преференцира един Пеевски, да речем, на останалите ни е невъзможно “да го обичаме” ефективно). 😀 Мотивите, предполагам, са свързани с това никой безконтролно и безотчетно да не може да преференцира Пеевски. 😀 Тук имаме съгласие, че повече не може така – на цялата БГ емиграция трябва да се даде демократична възможност да преференцира Пеевски! И Данчо Ментата, оф корс (!1515!). Аз поне възразявам гласа ми да се прелива в произволни райони в БГ, т.к. вотът ми е неравнопоставен с този на всеки един произволен “домашен” (уседнал) и ми е отнето демократичното право да излъча корпулентно за свой пряк парламентарен довереник екзактно Пеевски.

  Към Стефан: https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D0%9F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/681958981873095?ref=br_tf

 • Иван Георгиев said:

  Ето я партийната страница – https://www.facebook.com/bgpoliticalchangenow

 • Виктор said:

  Тук и отговорите и посланието са интелигентно написани и премислени. Става въпрос за Глобализма като основна идея. Емигрантите автоматично се разглеждат като глобалисти или граждани на света. Смятам, че това е грешка. Всъщност по голямата част от нас не харесват глобализма. Доказателство за това е живота на българи в големи емигрантски диспори в по големите градове или пък сближаването им с местната култура и обичаи в по-малките. Аз познавам неколцина граждани на света. Те рядко се застояват на едно място за по дълго време и никога не гласуват. Нямат нужда. Ако нещо не им харесва просто си тръгват. Мисля си че в посланието на тази партия има неразрешим конфликт между идея и дейност. Ако поддържаш глобализма то нямаш място в политиката. Мисля, че става въпрос за много интелигентна и добре премислена манипулация на емигрантите. Цел – да се уреди живота в България за сметка на емигрантски гласове без да се налага да се емигрира.Със сигурност може да се каже, че тази партия е заинтересувана от емигранстки гласове, но не познава електората си.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.