Home » Авторски страници, Е-Списание

Защо българските избиратели в чужбина пак ще са “мъртви души”

2014.09.05 3 коментара
Spread the love
Илюстрация: e-burgas.com

Илюстрация: e-burgas.com

В провелите се в последни дни за пореден път дебати, свързани с т.нар. фантоми или “мъртви души” в избирателните списъци, се появи и нова теза за реално присъстващи и починали граждани. На заседание на Гражданския борд и честни и свободни избори, състояло се на 1 септември т.г., пак е бил обсъждан този въпрос.

Според члена на Гражданския борд Иван Гетов, няма такива мъртви души или фантомни избиратели в избирателните списъци – и разликата се обяснява единствено с българските граждани в чужбина. “Няма мъртви души. Има хора, които законово присъстват в изборните списъци, съгласно така разписаните закони в страната за провеждане на избори. Има хора, които по една или друга причина, пребивават в страната или са извън нея, и това не е проблем на избирателните списъци.” – казва Иван Гетов.

Преди това друг член на Борда, проф. Михаил Мирчев, казва: “Ако гледаме бройката, която се регистрира чрез Националния статистически институт, на пълнолетното население – 18 плюс години, всички тези хора с много малко изключение имат избирателно право. През 2005 година спрямо списъка, който върви по линия на ГД „ГРАО” ЦИК и избирателната система. Избирателният списък плюс 300 хиляди души.
През 2009 година разликата между НСИ и „ГРАО” плюс 600 хиляди души. През 2013 година изборите разликата е плюс 900 хиляди души. Сега, доколкото се ориентирам, разликата между НСИ и „ГРАО” е плюс 950 хиляди души.”

От Временните Обществени съвети са отправяни многократни предложения за решаването на този въпрос, което да стане чрез създаване на постоянни избирателни списъци на избирателите извън страната. Това решение не само би преустановило спекулациите по въпроса, но и би гарантирало равни избирателни права на всички български граждани – в страната и извън страната.

За съжаление и тази година, независимо от разпоредбите на Изборния кодекс, ЦИК реши списъци за гласуване извън страната да няма. Както отбелязва представителят на Временните обществени съвети на българите в чужбина в Гражданския борд, Стефан Манов: “Българските избиратели извън страната, благодарение на решение на ЦИК, което е в противоречие на Изборния кодекс, ще бъдат отписани от избирателните списъци в страната, но няма да бъдат вписани в нито един списък за гласуване извън страната. Ще бъдат вписани само в забранителните списъци по постоянния им адрес в страната.”

По-долу може да се види извадка от стенограмата от това заседание на Гражданския борд за честни избори и мненията на участници в него.

———————————————————————————–

.

ЗАСЕДАНИЕ
на
Гражданския борд за свободни и прозрачни избори

1 септември 2014 г. (Стенографски запис)

….
Драги колеги, имате думата, професор Мирчев!

МИХАИЛ МИРЧЕВ: Моят въпрос е към господин Гетов, има странни числа около нашите списъци, излизащи от различни институции.
Едната институция е МВР, а другата институция е НСИ и третата институция е „ГРАО”, и парадоксални несъвпадения. Аз съм си направил една сметка, ако някъде бъркам, трябва първо да поправим числата, за да отговорите съдържателно на въпроса.
Ако гледаме бройката, която се регистрира чрез Националния статистически институт, на пълнолетното население – 18 плюс години, всички тези хора с много малко изключение имат избирателно право. През 2005 година спрямо списъка, който върви по линия на ГД „ГРАО” ЦИК и избирателната система. Избирателният списък плюс 300 хиляди души.
През 2009 година разликата между НСИ и „ГРАО” плюс 600 хиляди души.
През 2013 година изборите разликата е плюс 900 хиляди души. Сега доколкото се ориентирам разликата между НСИ и „ГРАО” е плюс 950 хиляди души.
Не знам какво се разбира под понятието „актуализиране”, но многократно поне от 2005 година от много специалисти, политически формации и наблюдатели и външни и вътрешни е поставян въпросът, че това вече граничи с абсурда. Защото през 2005 година плюс 300 хиляди фиктивно някак си записани избиратели това може да се приеме, като нещо нередно и будещо подозрение, но числото не намалява, а се утроява.
В периода 2013-2014 година всъщност се запазва на едно изключително високо равнище. 950 хиляди гласа в плюс, с 17 на сто от избирателите евентуално с документи издадени от МВР.
МВР трябва да ни каже точното число на българските граждани с такива документи, и 14 % от избирателите по списък, ако правилно съм пресметнал.
Втори въпрос, към господина от МВР, вече в публичното пространство, други колеги пуснаха едно число 5 милиона 500 хиляди. Това е числото на издадени и валидни в момента документи, лични документи, лична карта и други от МВР. Ако това число е вярно, означава, че реалните избиратели с реално право на глас са от този порядък.
Оттам махаме 16-17 годишни, ако се занимаваме само с лични карти, допълваме малко със зелени паспорти. Международните паспорти би трябвало да дублират личната карта – числото е около 5 милиона 500 хиляди тогава се явява още по-парадоксална и абсурдна ситуация. Бройката, която се записва в избирателните списъци е с 1 милион 400 хиляди в повече, ако това първото число по линия на МВР е вярно разбира се, като проценти, с което ще завърша. Това са 26 % от избирателите с издадени легитимен документ и 20 % от избирателите по списък. Ако всичко това е вярно, а то вероятно е вярно, просто как да очакваме, как да очакваме гражданите седят срещу държавата, това всъщност е дело на държавата, гражданите да имат базово доверие, че държавата се грижи да организира честни и справедливи избори. Достатъчно рано поставяме този въпрос, пет дни преди официалното откриване на кампанията, и би трябвало съответните държавни институции да дадат много ясен отговор по този въпрос.
Ако се прави наистина някаква актуализация от количествена гледна точка резултата на тази актуализация би бил, че всъщност, когато направите окончателните списъци – десет или петнадесет дни преди изборите, тази бройка с колко трябва да намалее – с 200 хиляди, с 300 хиляди, с 500 хиляди гласа и тогава на тази база, ако има от ваша страна като държава такова действие гражданите, това би било повод за тях, да си върнат доверието в усилието да се направят демократични и свободни избори.
Благодаря ви.

ПРОФ. ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА: Благодаря ви професор Мирчев, предлагам отговора да е веднага, за да е жива дискусията, след това господин Манов.
Заповядайте!

ФИЛИП ГУНЕВ: Благодаря ви господин Мирчев, за въпроса, но тук явно трябва да се връщаме към старата тема за мъртвите души. Аз се радвам, че повечето от вас, които са тук в тази група с тях сме разговаряли на тази тема нееднократно преди всякакви видове избори, включително и на Борда миналата година.
Нищо ново няма променено в законодателството в тази насока, за това и всички тези цифри, които вие споменавате, са точно така.
В смисъл такъв, че наистина вие знаете, че ние имаме много наши съграждани ,по различни статистически източници и по различни информационни канали те варират между 1 милион 200 хиляди, 1 милион 300, до 2 милиона. Така, че аналогията между преброяване и съставяне на избирателни списъци е некоректна.
Първо, защото в Закона за преброяването много добре се знае от всички онези, които се интересуват от тематиката, съгласно чл. 1, ал. 1, доколкото си спомням, е казано, че там се преброяват всички онези граждани, които пребивават на територията на страната, които преимуществено живеят на нея, но не и всички онези, които са заминали преди 10 февруари или 2 февруари 2010 година, тоест преброяването не обхваща всички българи, които са по всички европейски, но не само европейски, но и световни дестинации, които са установили там. Докато в избирателните списъци, това е образно казано списъка на българите по света и у нас. Там са всички български граждани независимо от това къде живеят, къде пребивават, къде са се установили.
За това тази разлика естествено ще я има и ще я има дотогава, докато критериите за обработването на избирателните списъци са такива, каквито са в сегашния закон. Всичко онова, което би трябвало да се направи, е въпрос към законодателя, който трябва да направи нова методика или нов стандарт по отношение на съставянето на избирателните списъци, с които вече ние ще се съобразим, но тъй като „ГРАО” е технически изпълнител на волята на законодателя, ние правим точно това, което е разписано в Изборния закон, в случая в Изборния кодекс.
Разбира се, че сме говорили много пъти и за активната регистрация и за други техники, които биха помогнали да се редуцира състава на избирателния списък, но докато това не се узакони, ние просто нямаме друга възможност. Това е положението към момента. Към момента избирателните списъци се съставят по постоянен адрес. Всички онези лични карти, за които вие споменахте адреса, който е изписан във всяка една от личните карти е адресът, който е в нашите регистри. Така, че това е възможността да бъдат отпечатани избирателните списъци към момента и колкото са регистрираните българи по света и в държавата България, толкова са те включени с правото си на глас, съответно отговарящи на критериите и на конституцията в избирателните списъци. Разбира се, знаем за тази разлика, няма да противоречи на министър-председателя, който изрично каза, че мъртви души в списъците няма и аз го подкрепям. Не, няма мъртви души, има български избиратели с право на глас, които поради една или друга причина обективна или субективна няма да използват това свое право на глас. Дали защото секциите им са отдалечени на 500 километра от мястото на пребиваване, дали нямат желание да упражнят своето право на глас, това е фактът. Така, че към момента изборните списъци дават възможност на всеки един български гласоподавател да упражни това свое право на глас. Дали ще успее, дали няма да го направи или ще се възползва от това си право, е решение на всеки един от нас, но ние сме длъжни да му дадем това право, включвайки го в избирателните списъци в България и тези зад граница, съответно изпълнявайки разпоредбите на Кодекса.
Това мога да кажа към този момент.
Цифрата 5 милиона 500 хиляди не е вярна със сигурност. Ще имам грижата за следващото заседание да ви дам точната цифра. Най-общо зададох въпроса също както вие го зададохте и ме увериха, че разликата със списъците на „ГРАО” е в рамките на технически обяснения защо има разлика.
Даже бях поставил такава задача и се надявам, защото мен също ме вълнуваше, има хора, които са само с лични карти или само с паспорти, има и такива със зелени паспорти. За това цялото нещо ще имам грижата, ако няма технически причини да не могат веднага да ми дадат, но в рамките на нашите заседания да ви дам точните цифри. Причината, както беше спомената е именно и за това разликата нараства, защото вие сами знаете, че на НСИ данните за емигриралите българи са в общи линии неточни и оценъчни.
През 2005 година данните, които те са имали са били въпроси на социологически изследвания, а не толкова на някакви сигурни данни от гранична, а вече след влизането ни в ЕС дори и „Гранична полиция” не може да подава точна информация за това колко души влизат и излизат, тъй като европейските граници не се регистрират излизанията и влизанията, но ще получим допълнителна информация другата седмица надявам се.

ПРОФ. ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА: Благодаря ви, заповядайте господин Манов!

СТЕФАН МАНОВ: Здравейте колеги, благодаря на господин Гетов, който отново за пореден път обясни ясно и просто защо в избирателните списъци има еди колко си души и защо преброяването има по-малко. И тъй като отново се споменава думата „мъртви души” искам да призова всички колеги, които сме тук защото сме експерти, да създаваме доверие в изборния процес, а не всяка година за пореден път да разказваме неща, които хората разбират по следния начин: изборите не са честни, защото в списъците има българи, живеещи извън страната, с избирателни права, ето това е посланието господин Мирчев, което чуват хората в момента.
Всеки, който познава Изборният кодекс и го е преглеждал знае, че списъците се правят по постоянен адрес. Всеки български гражданин има постоянен адрес в страната. Това е в Закона за гражданската регистрация и така е било винаги. Така, че няма да правим там, където няма въпрос. Да не оставаме на 15-та страница, както Манилов чете една книга пак от Гогол – „Мъртви души”. Имам чувството, че ние тук сме останали само на заглавието на книгата „Мъртви души”.
Мъртвите души, това са живите български граждани извън страната с избирателни права по чл. 26 и чл. 10 от българската Конституция.
Моля ви колеги, професионалисти, експерти, извадете това понятие от Вашия речник. До тук с емоционалното ми изказване.
По повод на това, което каза господин Гетов и описахте процедурата за изработване на избирателните списъци, включително списъците за гласуване извън страната. Вие сте абсолютно прав. Въпросът е, че тази година независимо от разпоредбите на Изборния кодекс, ЦИК прие списъци за гласуване извън страната да няма. Във всяка секционна избирателна комисия ще има празен лист хартия с разграфени графи за попълване, независимо от подадените заявления от българските граждани. Няколко хиляди вече са подадени. Струва ми се, че това е голям проблем, защото за пръв път в историята на българските избори избирател с избирателни права няма да присъства никъде, защото вие правилно посочихте господин Гетов, че човек, който е подал заявление за гласуване извън страната, се заличава в страната от основния избирателен списък, защото се вписва в избирателен списък за гласуване извън страната. Така, както жител в страната иска да гласува по настоящ адрес, той се отписва от списъка по постоянен адрес, заличава се там и се вписва в секцията по настоящ адрес, но той не се губи. Той излиза от едно място и отива на друго.
Българските избиратели извън страната благодарение на решение на ЦИК, което е в противоречие на Изборния кодекс, ще бъдат отписани от избирателните списъци в страната, но няма да бъдат вписани в нито един списък за гласуване извън страната. Ще бъдат вписани само в забранителните списъци по постоянния им адрес в страната. Ето това нещо е новото, не на Изборния кодекс и изборното законодателство, както вие правилно споменахте, просто защото вие присъствахте при писането на този кодекс и сте съавтор, ….решенията на ЦИК и аз тук дълбоко съжалявам, че няма представител на Централната избирателна комисия, която беше неколкократно сезирана по този въпрос, включително с жалби на европейските избори, защото хората се жалиха, отиваха в избирателната секция и намират празен лист хартия и ги карат да попълват декларации, след като те са подали предварително заявления. Декларации, че отговарят на изискванията да имат активно избирателно право за уседналостта на европейските избори или че не са под запрещение и т.н. Така, че това е един проблем на избирателните списъци тази година, който аз си позволявам да го поставя с острота, защото за пръв път отново казвам български избиратели с избирателни права няма да са никъде записани, нито в списъците за гласуване извън страната, нито в списъците в страната. Ако така градим доверие към изборния процес, аз не разбирам.

ПРОФ. ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА: Благодаря, господин Манов. Стенограмата на нашите заседания и резюме ще изпращаме и на ЦИК, тъй като ето понастоящем нашето заседание съвпада със заседание на ЦИК и очакваме техни представители, но не знаем кога. Но точно този въпрос, който вие поставихте, ще бъде подчертан и в резюмето, защото това решение на ЦИК да бъде формулярът празен и да се вписва, може да бъде доразвито и комбинирано със запазване на първите списъци със заявленията, така че да не се губи тази следа от избирателните права.
Господин Гетов!

ИВАН ГЕТОВ: Една вметка бих желал към изказването на господин Манов. Аз, първо му благодаря за това негово мнение по отношение на „мъртвите души“. Ако тук колегите си спомнят от миналогодишния Борд, аз изложих тази моя теза и този мой апел още тогава, нека да спрем да обиждаме нашите сънародници с този неприятен термин. Няма мъртви души. Има хора, които законово присъстват в изборните списъци, съгласно така разписаните закони в страната за провеждане на избори. Има хора, които по една или друга причина, пребивават в страната или са извън нея и това не е проблем на избирателните списъци. То е проблем на съвсем други неща.
Доколкото за избирателните ни зад граница, аз се извинявам, ако не съм бил неправилно разбран, ще получат списъците с всички онези, които са дали заявленията си, за да бъдат заличени от списъците в страната, доколкото става дума за списъци и за изборни списъци в деня на избора, това е друга тема. Те ще бъдат заличени тук и трябва да фигурират единствено и само в списъка в чужбина, който ще се състави тогава по простата причина, че така е записано в Изборния кодекс – всеки български избирател трябва да фигурира само в един избирателен списък. Това е принципът, който е правилен и който би трябвало да бъде спазен.
Относно решенията на ЦИК, аз съжалявам, че няма представител, който да може компетентно и адекватно, не бих се наел някой да отнеме компетентностите на ЦИК. Благодаря.

ПРОФ. ЕМИЛИЯ ДРУМЕВА: Благодаря.
…..

 

————————————————————————-
* Добавяме по-долу по-късен запис от БНР – изказване на Михаил Мирчев преди следващото заседание на Изборния борд, което ще се проведе на 8 септември 2014 г. (кликнете върху триъгълничето долу в ляво):

.

3 коментара »

 • Виктор said:

  Колко много и дълги приказки за да се скрие нещо изключително просто. Два милиона Българи, които градят живота си извън България се независими от омръзналите на всички нас партии. Като такива те са неудобни избиратели и е за предпочитане да бъдат изолирани от обществения живот в страната и изборите в частност.
  Ако два милиона независими Българи участват в гласуването то това може да доведе до непредвидими последствия за политическата класа, като например избиране на неправилни или неподходящи от гледна точка на системата народни представители. Разберете, системата в България работи отлично. И не само за омръзналите на всички ни олигарси. Погледнете залите където се провеждат конференции на политическите партии. Препълнени та чак пращят по шевовете. Единственото работещо (и то идеално работещо) нещо в България в момента е системата за политически кражби и затова все повече хора се ориентират натам. Да сме наясно, тук не става въпрос за 1-2% от населението. Голяма част от населението дерибейства на гърба на работещите, мислещите и чувстващите.
  Не постоянно крадящите цигани са основния проблем на Родината. Цялата политическа пасмина вечно гладна не задоволяваща се с нищо и безкруполна до нива до които и османската администрация не е стигала. Тя е тежкия камък на врата на майка България, която се опитва да плува във водите на световния океан. Тази политическа класа е идеално организирана, хомогенна маса хора с ясно определени цели – лично забогатяване на всяка цена. Те мрязят всяка нестабилност. Те се страхуват от всяка неизвестна величина. А ние емигрантите сме голямо неизвестно. Никой не знае какво мислим, какво чувстваме и какво можем.
  Има множество малки партии, които никога не минават бариерата и по този начин никога не участват в управлението и разпределението на държавната баница. А най-страшното е, че ако два милиона независими българи направят организации и обединения то силата на едно такова обединение ще помете всякакви БСП та ГЕРБове ДПСта и Атаки. Говорим по най-скромни изчисления за 30% от гласовете на българите. Говорим също така и за алтернатива на старата установена от двадесет и пет а защо не и от шейсет години номенклатура от османски тип. Говорим за нова кръв, нови сили, нови идеи и нови хора.
  Внимавайте. Убеждават ви, че ние не сме родолюбци, че сме проводници на чужди интереси, че сме турци, комунисти, еничари от всякакъв сорт. Внимавайте и не ни бъркайте със завършилите американски колежи за държавна сметка и на партийна издръжка. Не ни бъркайте с новоизпечени богаташи по партийна линия пристигащи тук с куфарчета и купуващи къщи, коли и фирми кеш.
  Ние сме хора, които сме имали хъса да заминем на хиляди километри, с по един куфар, без език, без пари и без помощ. Ние сме хора изградили се от нищото. Ние знаем как се почва с нищо и се гради живот за семействата ни.
  България няма нищо в момента. България няма пари, няма работници, няма технологии, няма лидери. Ние знам как да направим нещо от нищо. Направили сме го за малките си семейства, за жените и децата ни. Можем да го направим за голямото ни семейство – за България. Можем защото знаем как и колко трябва да се работи и знаем много добре каква е цената на свободата.
  Не ни пука дали ще ни пишете в избирателните списъци. Но не ни отписвайте от сърцата си. Докато вие сте в нашите сърца а ние сме във вашите за България има надежда.

  Поздрави от един фантом!

 • kyky said:

  Поредна статия на тема “мъртви души”, която не конкретизира какво точно мислите, че са мъртвите души. Може би това са хора, които нямат изборни права, например защото са умрели или защото са се отказали от българско гражданство? В такъв случай това са грешки на ГРАО. Но какво следва от това, че тези имена са в списъците? Ами нищо не следва. Който си представя, че някой използва имената на сигурните негласуващи и гласува вместо тях – ами сбъркал е, не стават така нещата. Зад всеки един глас стои лична карта. Откъде измамниците ще вземат толкова много фалшиви лични карти? Откъде имат точен списък на мъртвите души, че да знаят вместо кого да гласуват? Ако си представяте, че комисиите са купени и вписват несъществуващи гласове – ами пак много нелогична хипотеза. Ако цялата комисия е купена, то на нея не й трябват никакви мъртви души – пишат си протокола както им харесва и толкова. Именно затова има там хора от различни партии. Естествено има купени комисии (виж Ленкница на миналите избори), но пак повтарям – те нямат никаква изгода от мъртви души в списъка.
  Ако пък мъртвите души са емигрантите, то пак не мога да разбера какво им е мъртвото. Защо да ги няма емигрантите в избирателните списъци? Как това улеснява фалшификациите? Една идея моля!

 • kyky said:

  Трябва да си призная, че се хванах прибързано само за началото на протокола, а надолу всичко си е обяснено перфектно. Е, в залата е имало един неподготвен участник – Михаил Мирчев (гледам, че е от УНСС, който факт подхранва определени стереотипи). Но добре, че е бил там, че да се появи този подробен протокол.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.