Home » Archive

Articles Archive for 14 април 2014

Авторски страници, литература »

[14 апр. 2014 | No Comment | ]

Есента е избягал каторжник с разкъсани дрехи.
Есента е изложбена зала за слепи деца…
И последната моя надежда за слънчице взеха я
мръсните облаци – тия бирници с алчни сърца.

Авторски страници, Е-Списание »

[14 апр. 2014 | 7 Comments | ]

Изборният кодекс, под натиска на граждански организации и от България, и извън нея, сред които и Временните обществени съвети на българите в чужбина (globalbulgaria.org), въведе за тези Европейски избори едно добро правило срещу фалшификации от страна на партии и инициативни комитети.
Вече е възможно онлайн да се направи проверка на протоколите с подписките на избирателите, които подкрепят регистрацията на партии, коалиции и инициативни комитети.

Авторски страници, политика »

[14 апр. 2014 | 2 Comments | ]

Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциацията на свободното слово „Анна Политковская“, е изпратил до няколко европейски и български институции Допълнение към Сигнал относно това, че пари на Европейския съюз се трови с тежки метали населението на гр. Монтана. В допълнението се казва: „От Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” бихме искали да Ви уведомим, че получихме копие от писмо № 533/03 от 03.04.2014 г., в което от Министерския съвет на РБ напомнят на Министерството на околната среда и водите за липсата на отговор, въпреки трикратните напомнителни писма от Правителствената администрация. Прилагаме писмо на Министерството на околната среда и водите № с-132 от 11.03.2014 г., в което “горещият картоф” МОСВ прави опит да го прехвърли на Министерството на икономиката и енергетиката, въпреки изразеното становище на Министерския съвет за компетентността на администрацията на МОСВ по поставените въпроси в нашите сигнал и няколко допълнения.“