2024-07-14

Ден: 19.04.2014

Обръщаме се към вас, към всички вярващи християни в Русия, Украйна, България, САЩ, Полша, Прибалтика, всички европейски...