2024-05-20

Ден: 18.04.2014

Робин Брукс е информирала за наложените вече от САЩ санкции на руски граждани, висши представители на правителството,...