Home » Archive

Articles Archive for 29 април 2014

Авторски страници, Е-Списание »

[29 апр. 2014 | 31 Comments | ]

Данните, публикувани по-долу, са от Списък на Централната избирателна комисия с непотвърдените заявления за гласуване извън страната, подадени в дипломатическите и консулски представителства на България в различни страни. Стотици са непотвърдени заявления досега, главно от името на български граждани, за които, ако се съди по имената, са с турски етнически произход.

Авторски страници »

[29 апр. 2014 | One Comment | ]

Марин Мидилев, офицер-изобретател, уволнен преди време по политически причини от българската армия, за чийто случай и друг път сме публикували материали, е изпратил иск до Върховния административен съд на Р. България, с копия до президента на Републиката, главния прокурор, министър-председателя, председателя на Народното събрание и медиите.

Авторски страници, българи зад граница, литература »

[29 апр. 2014 | 6 Comments | ]

Предлагаме на вниманието на читателите една малка част от историите, написани от перото на един български емигрант в САЩ. На един български лекар, чийто талант на разказвач и наблюдател на видимите и невидими страни на живота се е отключил далеч от Родината, през нелеките пътища и битки на емигранта. В разказите на д-р Хинов познавачът на болестите на тялото се е превърнал и в познавач на болестите и стремленията на духа. В неговите истории се срещат герои от различни националности и култури, преплитат се тъгата, носталгията, хуморът и трезвото знание. И сред всичко това неусетно горчивият опит от извървяния път на автора се превръща в сладък плод за читателя.