2024-05-19

Ден: 08.04.2014

На заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения при Народното събрание,...
Най-интересното беше, че и онези, които по дефиниция трябваше да бъдат против демокрацията: бившата управляваща номенклатура на...