2023-12-07

Ден: 12.04.2014

Романът всъщност е ярко допълнение към списъка от заглавия на български творби, създавани в диаспората. Особено в...