2024-05-20

Ден: 14.01.2014

В един петъчен ден директорът на Института за развитие на публичната среда Антоанета Цонева е неприятно изненадана...
Вчера се състоя първото заседание на Временната комисия за нов Изборен кодекс, на което бяха утвърдени правилата...