2024-06-21

Ден: 13.01.2014

Адвокат Марин Божков разказва как немско-турският консорциум „Хейткамп Мас” печели обществена поръчка за изграждане на пречиствателни станции...